เช็คสิทธิบัตรคนจนด้วยบัตรประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อทำบัตรคนจน

เช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน รู้ผลได้ภายใน 1 นาที 

การเช็คสิทธิบัตรคนจนด้วยบัตรประชาชนหรือเช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ผ่านการกรอกเลขบัตรประชาชน เป็นวิธีเช็คที่สะดวกรวดเร็วอย่างมาก โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีก็รู้ผลแล้วว่าตนเองได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือไม่ สำหรับขั้นตอนของการเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชนมีรายละเอียดดังนั้น คือ 1. เข้าไปที่ www.govwelfare.cgd.go.th ให้ประชาชนกรอกเลขบัตร 2. เลือกเมนูบัตรคนจนเช็คสิทธิ์ 3. ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้อง และ 4. รู้ผลเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน อย่างไรก็ตาม หากใครที่เช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชนในช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์แล้วพบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ เราก็สามารถไปตรวจสอบข้อมูลและเอกสารกับหน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องนี้ได้อีกครั้ง และถ้าพบว่าข้อมูลที่เรากรอกลงทะเบียนทำบัตรคนจนไม่ถูกต้องเหมือนกับในฐานข้อมูลของรัฐ ให้เราดำเนินการแก้ไขใหม่ จากนั้นจึงค่อยกลับมาเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชนอีกครั้ง

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/news/business/economics/949252/ 

 

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน

ในวันนี้เราสามารถเช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ได้ด้วยตัวเอง และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกลอีกด้วย โดยการเช็คสิทธิ์บัตรคนจนล่าสุดนี้เรียกว่าการเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน ซึ่งกระบวนการบัตรคนจนตรวจสอบสิทธิ์ที่ว่านี้ ให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือโครงการสวัสดิการคนจนเท่านั้น และหากจะเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน จะต้องทำผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ที่ www.govwelfare.cgd.go.th ให้ประชาชนกรอกเลขบัตร อนึ่ง ข้อดีที่เห็นได้ชัดของวิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชนคือสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม  จึงแนะนำอย่างยิ่งสำหรับคนที่ยื่นสิทธิ์บัตรคนจน หรือทำบัตรคนจน อย่างไรก็ดี ใน www.govwelfare.cgd.go.th ให้ประชาชนกรอกเลขบัตร นั้นไม่ได้เป็นช่องทางสำหรับเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการสวัสดิการคนจนไว้อย่างครบครัน

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/news/business/economics/949252/ 

 

ข้อมูลจำเป็น 2 อย่าง ที่ต้องกรอกเมื่อต้องการเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน

ถ้าใครคิดว่าจะเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน หรือบัตรคนจนตรวจสอบสิทธิ์ในรอบปัจจุบันนี้ผ่าน www.govwelfare.cgd.go.th ให้ประชาชนกรอกเลขบัตร ต้องไม่ลืมที่จะกรอกข้อมูลสำคัญ 2 อย่าง คือเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด ซึ่งหากเราระบุข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนี้ครบถ้วน ก็จะสามารถเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน และรู้ได้ว่าเราได้สิทธิ์บัตรคนจนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม นอกจากการเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน ยังมีอีกหนึ่งวิธีสำหรับบัตรคนจนตรวจสอบสิทธิ์หรือโครงการสวัสดิการคนจน นั่นคือการไปเช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ผ่านช่องทางของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเรื่องโครงการลงทะเบียนบัตรคนจน

Scroll to Top