Banks: เมืองไทยแคปปิตอล

เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ระยะผ่อน
ไม่กำหนดระยะเวลาผ่อน
สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลมีตัวไหนน่าสนใจบ้างในปี 2024
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 40,000 บาท
ระยะผ่อน
นานถึง 50 เดือน
สินเชื่อบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลตัวใหม่ล่าสุดปี 2024

ประวัติความเป็นมาบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จํากัด มหาชน

บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จํากัด มหาชน(บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด)ได้มีการก่อตั้งในปี 2535 เริ่มแรกจะเน้นการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ต่อมาเมืองไทยแคปปิตอลได้มีการตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยการเพิ่มสินเชื่อประเภทอื่นๆขึ้นมา ในปี 2567 บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้เปิดสาขารวมทั้งสิ้น 5,600 สาขามีทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาทและได้ทำการเปิดตัวสินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร หากต้องการค้นหาบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลใกล้ฉันสามารถทำการค้นหาได้ที่เว็บไซต์เมืองไทยแคปปิตอลหรือจะทำการติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1455

รายละเอียดเมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อรถจักรยานยนต์

ในเวลาที่เราต้องการเงินซึ่งเราอาจจะไม่มีคนรอบข้างไว้คอยช่วยเหลือ เรามองไม่เห็นทางสิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือการกู้เงินแต่การขอกู้เงินนั้นเราสามารถใช้บริการที่ไหนได้บ้าง ในวันนี้เราขอแนะนำการกู้เงินเมืองไทยแคปปิตอลที่มีขั้นตอนการสมัครที่ไม่ยุ่งยากพร้อมทั้งนี้เมืองไทยแคปปิตอลมีสินเชื่อมากมายทั้งเมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อรถจักรยานยนต์ที่ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนในการสมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลเลยซึ่งเมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อรถจักรยานยนต์จะให้วงเงินสูงสุด 100000 บาทมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 10-50 เดือน การผ่อนชำระเงินสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลจะเป็นการผ่อนชำระเงินแบบรายเดือนสามารถเลือกเป็นรายงวด 3-4 เดือน อัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอกซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของรถที่ได้นำมาขอสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล สำหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันจะให้บริการรถจักรยานยนต์ รถยนต์รวมไปถึงรถใช้งานเพื่อการเกษตร

การพิจารณาผลการอนุมัติวงเงินเมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล

เมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินเมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อคือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30000 บาทต่อเดือนจะได้รับวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้และผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30000 บาทต่อเดือนจะได้รับวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ การคิดอัตราดอกเบี้ยจะคำนวณแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่ 24% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระ 10-36 เดือน สามารถปิดยอดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด สินเชื่อเพย์ เลเทอร์ สินค้าทั่วไปที่ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันแถมไม่เงินดาวน์ซึ่งเราสามารถซื้อสินค้าทั่วไปด้วยการสมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลเพย์ เลเทอร์ วงเงินที่จะได้รับสินเชื่อเริ่มต้นที่ 1000-50000 บาท มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน สินเชื่อเพย์ เลเทอร์เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้เงินสดในการซื้อของในคราวเดียวมีความต้องการในการผ่อนชำระเป็นงวดๆ สินค้าที่สามารถใช้กับสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลเพย์ เลเทอร์ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณืประมง ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะคิดลดต้นลดดอกอยู่ที่ 25% ต่อปี หากมีการผ่อนชำระเงินไม่หมดไม่สามารถนำสินค้าไปขายต่อได้เพราะบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้มีการทำสัญญาเช่าซื้อระหว่างลูกค้ากับทางบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลไว้แล้ว

Scroll to Top