Offer Categories: รีไฟแนนซ์รถ

เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ระยะผ่อน
ไม่กำหนดระยะเวลาผ่อน
สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลมีตัวไหนน่าสนใจบ้างในปี 2024
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 12% ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ระยะผ่อน
นานถึง 60 เดือน
รีไฟแนนซ์รถยนต์เงินติดล้อสมัครง่ายๆ ทุกสาขาทั่วไทย
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 10.40% ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ระยะผ่อน
นานถึง 84 เดือน
รีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์คิดดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้ยาวนาน
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 27.69% ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
ระยะผ่อน
นานถึง 84 เดือน
กรุงศรีรีไฟแนนซ์รถยนต์ตอบโจทย์ผู้ที่มีรถยนต์และรถทุกประเภท
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ระยะผ่อน
นานถึง 36 เดือน
รีไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้ ใช้เพียงเล่มทะเบียนรถเท่านั้น

รีไฟแนนซ์รถ..เทคนิคทำอย่างไรให้ผ่าน

 

รีไฟแนนซ์รถ ทำความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคเพื่อช่วยให้คุณรีไฟแนนซ์รถยนต์ผ่านฉลุยได้ง่ายๆ มาดูกันว่ารถที่กำลังผ่อนอยู่จะสามารถขอกู้ใหม่ได้หรือไม่ 

 

 

รีไฟแนนซ์รถการรีไฟแนนซ์รถคืออะไร 

รีไฟแนนซ์รถ ลักษณะของการนำรถยนต์ซึ่งก็คือทรัพย์สินมาใช้ในการค้ำประกันวงเงินเพื่อขอเงินกู้ สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ จะเป็นการอนุมัติวงเงินก้อนที่ได้พิจารณาจากหลักทรัพย์ซึ่งก็คือรถยนต์ของคุณ โดยเงินก้อนที่ได้คุณจะสามารถนำไปโปรดชำระหนี้สินเชื่อเดิมที่กำลังผ่อนชำระอยู่ และจะทำให้อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์รถที่คุณผ่อนรายเดือนนั้นลดลง เอารถไปรีไฟแนนซ์ยังมีส่วนต่างของเงินก้อนที่คุณได้รับอนุมัติออกมาหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ด้วย 

รีไฟแนนซ์รถ – รถผ่อนอยู่ ขอกู้ใหม่ได้ไหม  

รีไฟแนนซ์รถสามารถทำได้กับรถยนต์ที่กำลังผ่อนอยู่โดยจะต้องผ่อนมาแล้วเกินครึ่งทาง อาจจะเกินครึ่งของวงเงินหรือเกินขึ้นของระยะเวลาที่ได้ผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมา 

รีไฟแนนซ์รถเทคนิคทำอย่างไรให้ผ่าน

รีไฟแนนซ์รถ ถือเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการปรับสภาพคล่องรายเดือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าจะพบปัญหาว่ายื่นกู้การรีไฟแนนซ์รถไม่ผ่าน อย่างไรก็ตามสำหรับลักษณะของรีไฟแนนซ์รถยนต์ก็คือเป็นการนำทรัพย์สิน ซึ่งก็คือรถยนต์ มาใช้เป็นหลักค้ำประกันวงเงินที่ต้องการกู้ใหม่ เอารถไปรีไฟแนนซ์เหมือนกับการให้สถาบันการเงินพิจารณาวงเงินสำหรับการออกรถป้ายแดงใหม่ที่ได้ซื้อใหม่ ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือคุณจะต้องเตรียมตัวให้เหมือนกับคุณขอสินเชื่อจากบริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์ทั้งหมดใหม่อีกครั้ง คุณจะต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระวงเงินกู้ รวมทั้งสถาบันการเงินก็จะพิจารณาด้วยว่าคุณไม่มีประวัติการชำระที่ดินมาก่อนหรือไม่ หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขคุณสมบัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์หรือไม่ ปัจจัยหลายองค์ประกอบรวมกันคล้ายกับว่าคุณได้ขอซื้อรถใหม่ คุณจะต้องมีการยื่นเรื่องเพื่อพิสูจน์รายการเดินบัญชีให้ชัดเจนว่าคุณมีความสามารถที่จะผ่อนชำระตามจริงหากคุณมีหนี้สินสูงเกินไป สถาบันการเงินก็จะมองว่าคุณมีภาระหนี้มากกว่าการกลับมาผ่อนชำระได้อีกครั้ง เพราะวงเงินที่คุณจะได้รับอนุมัติรีไฟแนนซ์รถ คือวงเงินก้อน จะไม่ใช่แค่เรื่องกันลดอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์รถต่อเดือน แต่เป็นการให้วงเงินส่วนต่างที่คุณจะสามารถไปชำระหนี้สินเชื่อเดิมที่มีอยู่และได้วงเงินก้อนใหม่ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ดังนั้นหากไม่เตรียมตัว ยื่นเอกสารรีไฟแนนซ์รถให้ดีก็ทำให้คุณมีโอกาสไม่ผ่านสินเชื่อค่อนข้างสูง 

Scroll to Top